خرید عمده : خرید هایی که بصورت تعداد کارتن باشد .

برای خرید، کالاها یی را که دارای موجودی هستند  می توانید خرید عمده را انتخاب کنید .(تعداد موجودی ثبت شده مد نظر نباشد) برای خرید ،با شماره تلفن ثابت فروشگاه ( مدیریت فروشگاه )تماس حاصل نمایید .

  • کاربران می توانند با ارسال پیام خصوصی به پست الکترونیکی جی وان شاپ شکایات خود را نسبت به انتشار آگهی های غیر مرتبط و یا مطالب غیر تخصصی  به مدیران و یا هماهنگ کننده های وب سایت اعلام کنند.

  • مدیران و هماهنگ کننده های وب سایت موظف هستند در مدت حداکثر ده روز کاری شکایت وارده را بررسی و در صورت صحیح بودن آن، با اعمال تغییرات لازم ،نسبت به نشر مطلب اقدام نمایند.

  • در صورتی که مدیریت وب سایت، شکایت وارده را صحیح   نداند، با ارسال توضیح مختصری به نویسنده، شکایت را مختومه اعلام خواهد کرد

  • در صورتی که مدیریت وب سایت شکایت وارده را صحیح بداند، با ارسال اخطار به شخص خاطی، دسترسی او  را  به  صورت موقت و یا دائمی قطع خواهد کرد

.